Privaatsuspoliitika tingimused

Kidsland Estonia OÜ kogub isikuandmeid ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Broneerimissüsteemi kaudu (nimi, telefoninumber, e-posti, sünnipäevalapse eesnimi ja vanus), telefoni teel või mujal (nt mängumaal).

Muude andmete kogumine
Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt sugu, vanus, keele eelistus…. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kidsland Estonia OÜ uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi sellist infot saada, saab sellest keelduda, kuid peab meid sellest teavitama.

Isikuandmete kaitse

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (keskuses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik Kidsland Estonia OÜ kodulehe külastamise ja broneeringu teostamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Meie kodulehte kasutama asudes või broneeringuvormi täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Kidsland Estonia OÜ nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kidsland Estonia OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Kidsland Estonia OÜ-le teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on Kidsland Estonia OÜ poolt vahendatava teenuse
pakkumine.
Kliendi isikuandmeid säilitab Kidsland Estonia OÜ kuni kliendisuhte lõppemiseni. Andmeid, mida Kidsland Estonia OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamisandmed), säilitab Kidsland Estonia OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kidsland Estonia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Kidsland Estonia OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@kidsland.ee